<button id="d4xpu"></button>

 • <button id="d4xpu"><object id="d4xpu"><menuitem id="d4xpu"></menuitem></object></button>
   1. Cn

    Mobile Phone: +86 18361445350

    Products
    Products

    Key Words: Laser Cutter PlywoodLaser Engraving MachineLaser Rust RemovalHandheld Laser Welder

    Home > Products > Laser Welding

    spawarka laserowa

    Affordable Laser Welders Wholesale Laser Welding Machine Suppliers

    R?czna spawarka laserowa ma zalety prostej obs?ugi, pi?knego szwu spawalniczego, du?ej pr?dko?ci spawania i braku materia?ów eksploatacyjnych. Mo?e by? stosowany do spawania ró?nych blach i rur metalowych: takich jak p?yty ze stali nierdzewnej, p?yty ?elazne, p?yty ocynkowane i p?yty CS, p?yty aluminiowe, p?yty mosi??ne, inne blachy i rury.

    +86 18361445350

    wmb@chanxan.com

    • Product Description
    • Product Characteristics
    • Performance Parameter
    • Application Field

    Raising Productivity and Competitiveness with Chanxan Handheld Laser Welder

    Raising Productivity and Competitiveness with Chanxan Handheld Laser Welder

    Raising Productivity and Competitiveness with Chanxan Handheld Laser Welder


    Zast?pienie starych systemów zgrzewania termicznego r?cznym pistoletem spawalniczym, nie tylko u?atwia zgrzewanie form, znaków reklamowych, przyborów kuchennych, drzwi i okien itp., ale tak?e umo?liwia spawanie laserowe w operacjach zewn?trznych, mo?liwo?ci zgrzewania rozszerzaj? si? od ma?ych lekkich przedmiotów po du?e, niepor?czne przedmioty, które trudno przenosi?, takie jak silosy ze stali nierdzewnej, spiralne przewody powietrzne ze stali nierdzewnej, rury kominowe, automatyczne podajniki ?wiń, prawie brak ograniczeń co do wielko?ci, co wskazuje, ?e tradycyjne spawanie elektryczne spawanie argonem spawanie ?ukowe itp. zostanie ostatecznie zast?pione spawaniem laserem ?wiat?owodowym.


    R?czne spawarki laserowe do metali, wyposa?one w niezale?nie opracowan? g?owic? uchyln? lub wspóln? g?owic? spawalnicz?, znacznie poprawiaj? wytrzyma?o?? z??cza i jako?? zgrzewania oraz uzyskuj? lepsz? plastyczno?? spoiny. Wszystkie produkty realizuj? zgrzewanie punktowe, zgrzewanie proste, zgrzewanie zak?adkowe, zgrzewanie obwodowe oraz zgrzewanie dowolnego toru. Mo?esz tak?e doda? drut spawalniczy. W porównaniu z tradycyjnym spawaniem ?ukiem argonowym wydajno?? wzrasta o ponad 50%.


    Raising Productivity and Competitiveness with Chanxan Handheld Laser Welder


    Chanxan LW-1500 to najlepsza r?czna spawarka laserowa z laserem ?wiat?owodowym. Pomaga producentom przezwyci??y? powszechne wyzwania zwi?zane ze spawaniem laserowym. Od spawania metali o wysokim wspó?czynniku odbicia, takich jak aluminium i mied?, przez spawanie ró?nych metali, od liniowego wzoru spoiny po ko?owy wzór spoiny, od spawania autogenicznego po spawanie addytywne — ta g?owica spawalnicza sprosta ka?demu wyzwaniu. Pomaga zrekompensowa? zmienno?? szczelin i inne wyzwania i niespójno?ci w geometrii stawów.


    R?czna spawarka laserowa do metali    Raising Productivity and Competitiveness with Chanxan Handheld Laser Welder
    Applications

    Subscriber:spawarka laserowa

    Name

    Tel

    Email

    CAPTCHA

    亚洲AV永久无码青青草原